Wspólnota Mieszkaniowa Wawelska 31-33
ul. Wawelska 31-33
80-034 Gdańsk
NIP: 583-298-00-52

Administrator
Agnieszka Brzoska e-mail: agnieszkabrzoska@erta.pl
Tel. 662-591-533

Księgowość i windykacja
Magdalena Czerw e-mail: magdaczerw@erta.pl
Tel. 664 307 164

Zgłoszenia techniczne:
Tel. 735 963 020