SOLIDNY PATNER W ZARZADZANIU TWOJĄ NIERUCHOMOŚCIĄ

Jesteśmy firmą świadczącą usługi w zakresie eksploatacji obiektów budowlanych i małej architektury, a w szczególności specjalizujemy się w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi, głownie na terenie Gdańska.

Istniejemy od 2000r, działając na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (nr ewidencyjny 90449), jednak już od 1997 roku nieustannie jesteśmy związani z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami. Nasze kwalifikacje potwierdzone są Państwową Licencją Zarządcy Nieruchomości nr 11499.
Korzystając z naszego doświadczenia połączonego ze sprawnością działania, otaczamy nasze budynki profesjonalną i rzetelną opieką, stawiając głównie nacisk na ścisłą, długofalową współpracę, będącą gwarancją satysfakcji.

Szybko i konsekwentnie realizujemy zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Państwa domów oraz komfortu ich użytkowania. Identyfikujemy Państwa potrzeby, wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianymi nam jako Zarządcy bądź Administratorowi nieruchomości. Zapraszamy do zapoznania się z naszą oferta i do późniejszej współpracy.