Wspólnota Mieszkaniowa Taborowa 4
ul.Taborowa 4
80-171 Gdańsk
NIP: 583-308-30-47

Administrator
Joanna Bigus e-mail: joannabigus@erta.pl
Tel. 734-799-853

Księgowość i windykacja
Katarzyna Dębska e-mail: katarzynadebska@erta.pl
Tel.664 307 164

Zgłoszenia techniczne
Tel.735 963 020