Wspólnota Mieszkaniowa Storczykowa 4-6
ul. Storczykowa 4-6
80-177 Gdańsk

Administrator
Ewa Michna e-mail: ewamichna@erta.pl
Tel. 784-371-652

Księgowość i windykacja
Katarzyna Dębska e-mail: katarzynadebska@erta.pl
Tel. 664 307 164

Zgłoszenia techniczne
Tel. 735 963 020