Wspólnota Mieszkaniowa Storczykowa 22-24
ul. Storczykowa 22-24
80-177 Gdańsk
NIP: 957-100-81-81

Administrator
Ewa Michna e-mail: ewamichna@erta.pl
Tel. 784-371-652

Księgowość i windykacja
Katarzyna Dębska e-mail: katarzynadebska@erta.pl
Tel. 664 307 164

Zgłoszenia techniczne:
Tel. 735 963 020