Wspólnota Mieszkaniowa Storczykowa 2

ul. Storczykowa 2
80-177 Gdańsk
NIP: 957-107-62-60

Administrator:
Ewa Michna e-mail: ewamichna@erta.pl

Księgowość i windykacja:

Telefon: 664 307 164
Katarzyna Dębska e-mail: katarzynadebska@erta.pl

Zgłoszenia techniczne:

Telefon: 735 963 020