Wspólnota Mieszkaniowa Storczykowa 16-18
ul. Storczykowa 16-18
80-177 Gdańsk

NIP: 957-085-10-82

Administrator:
Ewa Michna e-mail: ewamichna@erta.pl

Księgowość i windykacja:

Telefon: 664 307 164
Katarzyna Dębska e-mail: katarzynadebska@erta.pl

Zgłoszenia techniczne:

Telefon: 735 963 020