Wspólnota Mieszkaniowa Storczykowa 16-18
ul. Storczykowa 16-18
80-177 Gdańsk
NIP: 957-085-10-82

Administrator
Ewa Michna e-mail: ewamichna@erta.pl
Tel. 784-371-652

Księgowość i windykacja
Katarzyna Dębska e-mail: katarzynadebska@erta.pl
Tel. 664 307 164

Zgłoszenia techniczne
Tel. 735 963 020