Wspólnota Mieszkaniowa Słoneczna Dolina 12
ul. Słoneczna Dolina 12
80-126 Gdańsk

Administrator
Ewa Michna e-mail: ewamichna@erta.pl
Tel. 784-371-652

Księgowość i windykacja
Ewa Tarnawska e-mail: ewatarnawska@erta.pl
Tel. 664 307 164

Zgłoszenia techniczne
Tel. 735 963 020