Wspólnota Mieszkaniowa Nieborowska 34
ul. Nieborowska 34
80-034 Gdańsk
NIP: 583-304-92-57

Administrator
Paulina Staniak e-mail: paulinastaniak@erta.pl
Tel. 795-467-036

Księgowość i windykacja
Magdalena czerw e-mail: magdaczerw@erta.pl
Tel. 664 307 164

Zgłoszenia techniczne
Tel. 735 963 020