Wspólnota Mieszkaniowa Myśliwskie Wzgórze 18
ul. Myśliwskie Wzgórze 18
80- 127 Gdańsk
NIP: 957-102-88-35

Administrator
Paulina Perkowska e-mail: paulina@erta.pl

Księgowość i windykacja
Katarzyna Dębska e-mail: katarzynadebska@erta.pl
Tel. 664 307 164

Zgłoszenia techniczne
Tel. 735 963 020