Wspólnota Mieszkaniowa Myśliwska 43
ul. Myśliwska 43
80-127 Gdańsk
NIP: 957-099-99-04

Administrator
Agata Szymanowska e-mail: agata@erta.pl
Tel. 784-371-781

Księgowość i windykacja
Katarzyna Dębska e-mail: katarzynadebska@erta.pl
Tel. 664 307 164

Zgłoszenia techniczne:
Tel. 735 963 020