Wspólnota Mieszkaniowa Lęborska 22
ul. Lęborska 22
80-387 Gdańsk
NIP: 584-265-09-07

Administrator
Agnieszka Brzoska e-mail: agnieszkabrzoska@erta.pl
Tel. 662-591-533

Księgowość i windykacja:
Magdalena Czerw e-mail: magdaczerw@erta.pl
Tel. 664 307 164

Zgłoszenia techniczne:
Tel. 735 963 020