Wspólnota Mieszkaniowa Łąkowa 62
ul. Łąkowa 62
80-769 Gdańsk
NIP: 583-281-79-32

Administrator
Paulina Staniak e-mail: paulinastaniak@erta.pl
Tel. 795-467-036

Księgowość i windykacja
Katarzyna Dębska e-mail:  katarzynadebska@erta.pl
Tel. 664 307 164

Zgłoszenia techniczne
Tel. 735 963 020