Wspólnota Mieszkaniowa Atrium Gdańskie

ul. Moniuszki 15-27
80-274 Gdańsk

NIP:584-243-85-09

Administrator:

Paulina Perkowska e-mail: paulina@erta.pl

Księgowość i windykacja tel. 664 307 164

Magdalena Czerw e-mail: magdaczerw@erta.pl

Zgłoszenia techniczne:

Telefon: 735-963-020

Atrium I