Wspólnota Mieszkaniowa „Nasz Dom”
ul. Reformacka 21
80-808 Gdańsk
NIP: 583-257-82-84

Administrator
Ewa Michna e-mail: ewamichna@erta.pl
Tel. 784-371-652

Księgowość i windykacja
Sylwia Skotak e-mail: sylwia@erta.pl
Tel. 664 307 164

Zgłoszenia techniczne
Tel. 735 963 020