Wspólnota Mieszkaniowa Piecewska 33-35
ul. Piecewska 33-35
80-288 Gdańsk
NIP: 957-107-09-49

Administrator:
Rafał Tarnawski , e-mail: biuro@erta.pl

Księgowość i windykacja:

Telefon: 664 307 164
Katarzyna Dębska, e-mail: katarzynadebska@erta.pl

Zgłoszenia techniczne:
Telefon: 735 963 020