Wspólnota Mieszkaniowa Lęborska 22 D
ul. Lęborska 22 D
80-387 Gdańsk
NIP: 584-277-04-22

Administrator
Agata Szymanowska e-mail: agata@erta.pl

Księgowość i windykacja:
Magdalena Czerw e-mail: magdaczerw@erta.pl
Tel. 664 307 164

Zgłoszenia techniczne:
Tel. 735 963 020