Wspólnota Mieszkaniowa Lęborska 22 D
ul. Lęborska 22 D
80-387 Gdańsk
NIP: 584-277-04-22

Administrator
Paulina Staniak e-mail: paulinastaniak@erta.pl
Tel. 795-467-036

Księgowość i windykacja:
Magdalena Czerw e-mail: magdaczerw@erta.pl
Tel. 664 307 164

Zgłoszenia techniczne:
Tel. 735 963 020