Wspólnota Mieszkaniowa Kielasa 24, 26
ul. Kielasa 24, 26
80-180 Gdańsk
NIP: 583-306-33-46

Administrator
Agnieszka Brzoska e-mail: agnieszka@erta.pl
Tel. 662-591-533

Księgowość i windykacja
Sylwia Skotak e-mail: sylwia@erta.pl
Tel. 664 307 164

Zgłoszenia techniczne 
Tel. 735 963 020