Wspólnota Mieszkaniowa Kielasa 24, 26

ul. Kielasa 24, 26

80-180 Gdańsk

NIP: 583-306-33-46

Administrator

Marcin Goldfarth, e-mail: marcin@erta.pl

Księgowość i windykacja

Telefon: 664 307 164

Sylwia Skotak, e-mail: sylwia@erta.pl

Zgłoszenia techniczne 
tel. 735 963 020