Wspólnota Mieszkaniowa Gorzowska 3
ul. Gorzowska 3
80- 180 Gdańsk
NIP: 583-341-79-56

Administrator
Agnieszka Brzoska e-mail: agnieszkabrzoska@erta.pl
Tel. 662-591-533

Księgowość i windykacja
Ewa Tarnawska e-mail: ewatarnawska@erta.pl
Tel. 664 307 164

Zgłoszenia techniczne:
Tel. 735 963 020