Informujemy, że w związku z planowanymi pracami modernizacjami sieci ciepłowniczej GPEC nastąpi przerwa w dostawie ciepła od godz. 0:00 dn. 22.11.2016 do dnia 23.11.2016 r. do godzin popołudniowych.

Komunikat dotyczy budynku przy ul. Mariana Seredyńskiego 15.